26 April 2006

Welcome/Welkom

FECO will stay at the 'Provinciaal Vormingscentrum Malle' from May 1st to May 5th, 2006 . It is a superb place for our music rehearsals and concerts! Check it out on http://www.provant.be/pvm/ There will be 150 participants from 6 European countries. It will be great!!

FECO verblijft in het Provinciaal Vormingscentrum Malle van 1 tot en met 5 mei 2006. Het is een schitterende locatie voor onze repetities en concerten! Zie ook op http://www.provant.be/pvm/ We zijn in totaal met 150 personen uit 6 Europese landen. Het wordt een schitterende week!

On this blog you will find all the information you need to participate. It will be published as 'post from FECO Belgium'. Do you have questions? Or comments? You can post them below. Or read the comments of others and our answers of course. But you can also just e-mail us (see bottom left). Or you can forward the information to a friend (see 'e-mail post' below).

Op deze website vind je alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen. Ze wordt gepubliceerd als 'post van FECO België'. Heb je nog vragen? Je kan je opmerkingen onderaan posten. Of je kan de opmerkingen van anderen lezen en natuurlijk ook onze antwoorden. Maar je kan ons ook gewoon e-mailen (zie links). En als je denkt dat de informatie nog voor iemand anders nuttig is, kan je ze gewoon doormailen naar een vriend (zie 'e-mail post' onderaan).

The FECO music camp in Belgium is held under the patronage of Camille Paulus, Governor of the province of Antwerp, the Deputation and the Registrar of the province.
See: http://www.provant.be/Gouverneur/

Het muziekkamp in België staat onder de bescherming van Camille Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen, evenals de gedeputeerden en de griffier van de provincie.
Zie ook: http://www.provant.be/Gouverneur/

Those who stay at home during our meeting in May, will find new photos of the activities daily. So, take a look regularly on http://fecobelgium.blogspot.com (tip: e-mail this address to a friend, so he can also have a peek).

Wie thuis blijft, kan tijdens ons muziekkamp dagelijks nieuwe foto's bekijken over onze activiteiten in België. Neem dus regelmatig een kijkje op http://fecobelgium.blogspot.com (tip: e-mail dit bericht naar een vriend, zodat ook hij een kijkje kan nemen).

Language/Sprache/Taal

Falls Sie etwas nicht ganz verstehen, und vielleicht besser Deutsch wie Englisch oder Niederländisch verstehen, können Sie uns eine E-mail schicken. Bitte mailen Sie uns Ihre genaue Frage und wir werden versuchen, Ihnen auf Deutsch weiterzuhelfen.

Subsidies/Sponsoring

Het GielsBos receives a substantial subsidy from the government of the province of Antwerp each year. Especially for the FECO music week, the organisation will receive a subsidy from the National Lottery and from the Flemish government. Without their support and that of a number of important sponsors it would not be possible to organize this music week. We wish to thank them sincerely.

Sincerely, Met vriendelijke groeten, Mit freundlichen Grüssen,

FECO Belgium - team: Erwin Van Gorp - Luc Vanherck - Chris Stellfeld - Maria Verhaert - Frédéric Goossens

Het GielsBos ontvangt jaarlijks een belangrijke subsidie van het provinciebestuur van Antwerpen. Speciaal voor de FECO muziekweek ontvangt Het GielsBos een subsidie van de Nationale Loterij van België en van de Vlaamse gemeenschap. Zonder hun steun en de bijdrage van een aantal belangrijke sponsors uit het bedrijfsleven zou het niet mogelijk zijn deze muziekweek te organiseren. Wij wensen hen dan ook van harte te danken.