24 April 2006

Instructions/Afspraken

Number of participants / Aantal deelnemers

Everyone is included in the totals, musicians as well as assistants, drivers etc. Please adhere to these totals.

In de aantallen is iedereen inbegrepen, dus zowel de muzikanten als de begeleiders, chauffeurs, ... Mogen we u vragen om deze aantallen strikt te respecteren?
 1. Nederland/The Netherlands: 49
 2. Polen/Poland: 15
 3. Litouwen/Lithuania: 42 (Lithuanian Natianal Colour Orchestra of VSA Lituania Guboja)
 4. Letland/Latvia: 13
 5. Hongarije/Hungary: 16
 6. België/Belgium: 8
 7. Organisatie/Organization: 3

Forms / Formulieren

Each country has to complete the forms received from the organisor. Please do this as soon as possible and return them to the organisor by February 21st. If you're missing a form, just e-mail us and you'll get a new one. Overview of the forms:

 • Form 1: participants
 • Form 2: travel information participants
 • Form 3: concerts

Ieder land moet een aantal formulieren invullen die wij hen toesturen. Deze moeten zo snel mogelijk ingevuld worden en teruggestuurd tegen 21 februari. Als je een formulier mist, kan je ons een e-mailtje sturen en dan zenden we u een nieuw formulier. Overzicht van de formulieren:

 • Formulier 1: deelnemers
 • Formulier 2: vervoer deelnemers
 • Formulier 3: optredens

Location / Wegbeschrijving

We will stay at the Provinciaal Vormingscentrum Malle (PVM) on a treed domain of 12ha.

We verblijven in het Provinciaal Vormingscentrum Malle (PVM) op een bosrijk domein van 12ha.

Address / Adres

Smekenstraat 61
B-2390 Oostmalle (Malle)
België

Tel. +32/3 312 80 00


The PVM is located in Oostmalle (part of Malle), 30 km northeast of Antwerp. It is 12 km west of Het GielsBos. The centre is unique because sleeping, eating, relaxation, rehearsals and performances can all take place there, which will allow all 150 participants to remain together. So we can focus on music and getting to know one another. If you'd like to know more about the PVM, please visit the website (http://www.provant.be/pvm/).

Het centrum ligt in Oostmalle (een deelgemeente van Malle) op 30 km ten noordoosten van Antwerpen. En het ligt op 12 km ten westen van Het GielsBos. Het unieke van dit centrum is dat slapen, eten, ontspannen, repeteren, optreden allemaal op 1 locatie kunnen gebeuren en dit voor alle 150 deelnemers! Alle aandacht kan dus gaan naar muziek en elkaar beter leren kennen. Wil je meer weten over het centrum, bezoek dan even hun website (http://www.provant.be/pvm/).

Itinerary: the PVM is located on the road Antwerp-Oostmalle-Turnhout (N12). You can reach this road via:
- highway E34/A21, exit 20 Zoersel
- highway E313/A13 exit 19 Massenhoven
- highway E19/A1 exit 2 Loenhout.

From the centre of Oostmalle (at the church tower) you take the direction Turnhout. Turn left about 1 km past the centre (Guido Gezellelaan) . The PVM is 200 m down this road.

Wegbeschrijving: Het PVM ligt op de gewestweg Antwerpen-Oostmalle-Turnhout (N12). Deze kan je bereiken via:
– autosnelweg E34/A21 afrit Zoersel (nr 20)
– autosnelweg E313/A13 afrit Massenhoven (nr 19)
– autosnelweg E19/A1 afrit Loenhout (nr 2).
Vanaf Oostmalle centrum (aan de kerk) rij je richting Turnhout. Ongeveer 1 km buiten de dorpskom sla je linksaf (Guido Gezellelaan), dan nog 200m.

Map of the grounds / Plan van de omgeving:
http://www.provant.be/pvm/pvm_mg/Afbeeldingen/prnt_plan_situ_MR.jpg

Map of the premises with the rooms / Plan van het gebouw met de lokalen:
http://www.provant.be/pvm/pvm_mg/Afbeeldingen/prnt_plan_geb_MR.jpg

Leisure / Vrije tijd

During leisure time the participants can choose from the following possibilities:

 • a rest in their bedroom
 • a walk on the treed domain
 • sports on the sports fields outside
 • exercise in the forest on a fitness course
 • playing games in room B8 that will be installed as a games room
 • watching TV in the TV-room
 • having a drink at the coffee bar between 8 and 10 p.m., where you can buy all kinds of drinks (Monday through Thursday evening)
 • making a phone call - there is a public phone booth in the lobby
 • relaxing in one of the many sitting corners, inside or outside
 • getting together with a group or the participants of your country (to sing, meet or play) - a room will be available but you must book it on the information board during the week of your stay.

Tijdens de vrije tijd hebben de deelnemers volgende mogelijkheden die zij vrij kunnen benutten:

 • rusten op hun slaapkamer
 • wandelen op het bosrijke terrein
 • sporten op de sportvelden buiten
 • in het bos is een fit-o-meter met bewegingsoefeningen
 • lokaal B8 wordt ingericht als ontspanningsruimte met spelen
 • er is een TV-zaal
 • tussen 8u en 22u is de koffiebar geopend, waar allerlei dranken kunnen gekocht worden (iedere dag)
 • tussen 19.30 en 23.30u is de bar open waar allerlei dranken kunnen gekocht worden (op maandag, dinsdag en donderdag)
 • er is een publieke telefoon beschikbaar in de inkomhal van het centrum
 • zowel binnen als buiten zijn er meerdere zithoeken waar groepjes rustig kunnen zitten
 • er is een lokaal beschikbaar voor groepen of landen die afzonderlijk willen samenkomen, bv. om te vergaderen, te zingen, te … (dit lokaal moet ter plaatse gereserveerd worden via het infobord)

What you need to bring along /Wat je moet meebrengen

 • You don't need to bring sheets or blankets: they will be available in the rooms. The beds are 210 cm long.
 • You will need to bring mattress protectors for people who are incontinent.
 • You will need to bring towels and washcloths for everyone.
 • Bring a separate medical chart with the important information for each person so that you can hand this to the local physician if necessary. Make this chart yourself.
 • You must not bring food. There will be three meals per day, plus a break in the morning for a drink and in the afternoon around 4 for a drink and a cookie.
 • Should this not suffice, you can buy drinks from the coffee bar during the day time and from the bar in the evening: you will need to bring money for this (1 euro per drink). If you wish to make purchases or have a drink during the city trip to Antwerp, you will need to have euro's with you.
 • If you want to play sports, bring the appropriate clothing and gear.

 • Lakens en dekens moeten niet meegebracht worden: deze zijn ter plaatse aanwezig. De bedden zijn 210 cm lang.
 • Breng handdoeken en washandjes mee voor iedereen.
 • Breng matrasbeschermers mee voor personen die incontinent zijn.
 • Breng een medisch fiche mee per persoon zodat u de belangrijke medische informatie kan overhandigen aan een dokter, mocht dit nodig zijn. Stel zelf een medische fiche op.
 • U moet geen eten meebrengen: er zijn drie maaltijden per dag voorzien, plus een drankpauze in de voormiddag en een vieruurtje (drank en koek) in de namiddag.
 • Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan u overdag drank kopen in de koffiebar, of ’s avonds in de bar: breng hiervoor geld mee (ongeveer 1 euro per drankje). Ook indien u tijdens de uitstap naar Antwerpen iets wenst aan te kopen of een terrasje wil doen, dient u hiervoor geld mee te brengen.
 • Als je wil sporten, breng dan sportkleding mee.

All buildings in the PVM are strictly no smoking.

In alle gebouwen geldt een volledig rookverbod.

Drivers can get an individual bedroom and can have their meals with the group. Please enter their names and a request for an individual room on form 1.

Chauffeurs kunnen een individuele slaapkamer krijgen en kunnen meeëten met de groep. U dient hun namen en de vraag voor een individuele slaapkamer te vermelden op formulier 1.

Language/Sprache/Taal

Falls Sie die Instruktionen nicht ganz verstehen, und vielleicht besser Deutsch wie Englisch oder Niederländisch verstehen, können Sie uns eine E-mail schicken. Bitte mailen Sie uns Ihre genaue Frage und wir werden versuchen, Ihnen auf Deutsch weiterzuhelfen.