17 April 2006

City trip/Uitstap Antwerpen

See also / zie ook: www.visitantwerpen.be/intro.html

Central Station: start of our city trip

Centraal Station: start van de uitstap


Famous Belgian Beer

Bekende Belgische bierenShopping in Antwerp on the 'Meir'

Winkelen op de Meir in Antwerpen


Old homes on the Market

Oude gevels op de Grote Markt

Cathedral and river Scheldt: end of our city trip

Kathedraal en Schelderivier: einde van de uitstap


Antwerp port

Antwerpse haven